ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
 
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢٠  

Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="نماینده های مجلس باقیمانده آبی که احمدی نژاد را خوردند و متبرک شدند !!!!"> 
شما چی فکر می کنيد ؟
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٩  

من که فکر می کنم عجالتا اینطوری بخوانیم بهتر است :

« هنر نزد ایرانیان است عبث !!! » 
 
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۸