ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
آنا ديلی
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢۳  

قابل توجه همشهریان ترک زبان :

آنا دیلی به روز شد ٬ با ضرب المثل هایی درباره ی خداوند .

///

این هم عیدی پیش پیش !

عید شد نونوار گردیدیم

خوش تر سال پار گردیدیم

بعد عمری خزان و بی برگی

اندکی هم بهار گردیدیم

الکی هم اگر که شد ، باشد

با خوشی ها تیار گردیدیم

با یه شلوار جین پوسیده

شکل آن پولدار گردیدیم

عید بود و چو پسته خندیدیم

چو به عکسش خمار گردیدیم

شاد و خرم  چو پول منزلها

دوبرابر ، سه بار گردیدیم

پشت چوبی پریده و ما نیز

شکر لله ، سوار گردیدم

شام اگر نیست ، بی خیالانیم

در کف این نهار گردیدیم

حال و حول و بخور بخور داریم

بدجوری بی قرار گردیدیم

نان گران شد ؟ نمی خوریمش ما

بد رقم بردبار گردیدیم

از عمل در هراس و در ترسیم

عاشقان شعار گردیدیم

چون که تایید می کنیم او را

مردم هوشیار گردیدیم

تویمان پر ز نور معرفتش

در برون گر نزار گردیدیم

در غزل خوانی و صفا کردن

بلبل شاخسار گردیدیم

هیچ چیزی ولی گران نشده

ما کمی در فشار گردیدیم