ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
 
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢۳  
به علت ذله شدن از دست پرشین بلاگ صاحب زنده ! ما رفتیم !
مقاومت بسیارم جواب نداد و بهتر با هم برویم اینجا