ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
منتظر يا علی ام هنوز
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱  

گفتم آهن دلی کنم چندی

ندهم دل به هيچ دلبندی

سعديا ! وقت نيکنامی رفت

نوبت عاشقی است يک چندی ...