ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
خرها و آدمها
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٥  

با دوستی به این نتیجه رسیدیم : آدمها فقط وقتی آدم می شوند که نتوانند خریت خودشان را ثابت کنند !!