ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
...
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۸  

خبر 1 :باران می بارد امشب ...

 زلزله استان لرستان را لرزاند . درود و بروجرد کانونهای اصلی زلزله هستند . به گفته  یکی از حضرات : کار بازسازی از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده است ! (توجه داشته باشید زلزله ها از سر شب شروع شده اند و تا صبح به فعالیت ادامه دادند ! حبذا سرعت عمل !!) هیئت دولت مقدار چند صد میلیارد تومان را از محل اعتبارات حاتم بخشی های استانهای قبلی به لرستان کمک کرده اند .

البته ظاهرا مردم لرستان از قبول کمک خودداری کرده و اظهار داشته اند که : این اعتبارات بیشتر از نیاز ماست . در ثانی سرعت عمل پخش اعتبارات ! ما را دچار سکته خفیف و بلکه هم شدید می نماید ... به هر حال مردم از توجهات ویژه هیئت مزبور تشکر نموده و فقط اظهار امیدواری کردند که دیگرهیچ یک از اعضای این هیئت از صد کیلومتری لرستان رد نشوند . البته منابع آگاه درباره وقوع زمین لرزه پس از حضور هیئت دولت در این استان اظهار داشتند : وسعت بیش از حد حل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی مردم ، باعث شوک شدید و تکانهای شدیدتر روحی و جسمی مردم گردید و متاسفانه این شد که دیدید ... این اظهارات تحقیقات منابع علمی و فراعلمی را درباره منشاء زیرزمینی و یا دستهای پنهان و این حرفها را بالکل از صحنه هستی ساقط نمود ! منبع آگاه مذکور در پایان خواستار سنجش میزان جنبه حل مشکل پذیری مردم هر استان ، پیش از سفرهای استانی هیئت دولت شد !!

خبر 2 : کوزه شکسته پیر کفتار

وزارت خارجه آمریکا از صدور اجازه برای حراج اشیاء عتیقه ایران ، موجود درکشور آمریکا خودداری نمود .اما وزیر خارجه آمریکا که به تازگی نشان درجه یک  « پیر دختر کفتاری که برای ارضای عقده های جنسی فروخورده اش به این ور و آن ور حمله می کند ! » را از دستان یکی از دوستان نماینده پارلمان ایران دریافت کرده بود ، اظهار داشت : این اشیاء متعلق به مردم و فرهنگ این کشور است و قابل حراج و فروش نیست.

اما نماینده سازمان میراث فرهنگی ایران با بیان اینکه استکبار جهانی نمی تواند چند تکه کوزه شکسته ! را وجه المصالحه قرار دهد از کوبیدن مشتی جدید ، با فناوری پیشرفته و حاصل تلاش متخصصان داخلی ،  طی آینده نزدیک به دهان استکبار فوق خبر داد !!