ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
اين هم برای تعطيلات غير منتظره !
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱۸  

اگر چه رو به موتيم و بد احوال

نمودی اهل دولت را تو خوشحال

فدای روز تعطيليت گرديم

هوا ! وارونه شو هر روز وهر سال !!