ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
 
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  

می گویم مسئله انفجار جمعیت که حل شد ٬ می ماند ... !!!

*

بخوانید : حافظ و تصوف  را

 و بعد : ارزش میراث صوفیه را هم به همچنین !