ن و القلم وما یسطرون ...

طنزهای یک بنده خدا
 
حسنی و باقی قضايا !
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠  

حسنی به مکتب نمی رفت ٬ باباش فرستاد شوفری !