/ 3 نظر / 6 بازدید
هامش

کاش ما هم داور خودمون بوديم

مسعود

آقا الکی سروصدا راه نينداز چرنديات هم به خورد ملت نده چون اين روش تازگی ندارد چند وقت پيش هم هيئت دولت به خودش کارنامه قبولی داده بود. يادت نيست