خانه تکانی

اين هم از خانه تکانی ...

حالی می دهد ها !

حالا به قول مجری های راديو ای کاش روزی برسد که خانه دلمان را هم حانه تکانی کنيم . کدورتها را دور برزيم . همديگر را در حد شرعی دوست داشت باشيم . به هميگر سلام کنيم . کينه ها را از دلمان پاک کنيم ...!!!

باتشکر ويژه از حميد (از بروبچه های سابق توبه کرده واحد فرستنده!)

و با تشکر از امير و سيد و بوقی عزيز که با دير آمدنشان به سر قرار اجازه دادند ما سر فرصت کار را تمام کنيم !

/ 2 نظر / 6 بازدید
محمد علی

سلام . مطلب به درد تمی خورد ولی وبلاگ جالبی داری به من هم سر بزن