حال و حول

در اين عيد باشکوه دارم خيلی کارهای خوب انجام می دهم

صد سال تنهايی را می خوانم ، سالنامه گل آقا را می خوانم ، ملکوت صادقی را می خوانم . خلاصه می خوانم و می خوان و حالش را می برم ...

لطفا شما هم بخوانيد‌) هرچه دم دستتان رسيد ( تا در شادی من شريک باشد .

مرسی کم ا...

/ 0 نظر / 17 بازدید