تذکره العارفين

2dm6q9t.jpg

آن پیر طریقت ، آن اصل حقیقت ، آن راهبر گمراهان ، آن از همه چیز به اندازه خواهان ، آن طنازخاص و عام ، در وقت تقسیم غنایم ! گمنام ، سردار ِ بی کلاهی ، شیخنا و مولانا حضرت عمران صلاحی !

شیخ را ع . شکرچیان و بچه ی جوادیه و ع. م. مداد و به روایتی هزار و به روایتی دیگر ، هفتاد هزار نام بودی و این از کراماتش بود ! از اعاظم طریقت بودی و نقل است به طرفه العینی طی الارض می کردی به معجزت آسانسور !

نقل است چون گاه فرود آمدنش شدی به این کره ی خاکی ، ماما پیرزنی بود ، مردنی . چون کودک فرود آمد نگاهی به ماما بکرد و فرمود : امروز هر کس که به ملاقات من بیاید ، نه من را ببیند که به ملاقات این پرستار جوان ! آید . پیرزن را گریه در  گرفت که : جانم به قربانت ! راست می گویی ؟

و نقل است که آن روز کسی به ملاقات شیخ نیامد .

 گویند : چون کودک بودی به محلت راه آهن سکنی داشتی . باری روزی به پیروی از مسلک هم سالانش سنگی بر قطاری در بکرد و به انتظار نتیجه ایستاد . ناگاه قطار ترمز اضطراری بکرد و کسی از آن بیرون جهید ، ماموری یا پاسبانی . پس رو به سوی شیخ حمله بیاوردی که : ای نالوطی ! حالت بگیرم و دماغت بسوزم و دهانت بدوزم و چه کنم و چه نکنم که کودکی به واگن بودی و به آن رجم تو کور شدی . شیخ ناگاه نگاهی بر آن گمراه بینداخت و فرمود : ای مرد ! برو کنار تا بادی بوزد که خود دانم که سنگ چگونه در کرده ام و با تمام حسابات سرعت دهانه و قدرت  نواخت و پتانسیل پرتابه ، دانم که هم اینک سنگ کذا بر ریش آن کودک افتاده و هیچش نکرده و آن سنگ الان در میان ریش او باشد !

جماعت خندیدند که : کودک ریش ندارد که !

شیخ با تشر پاسخشان داد : این کودک دارد !

پس کودک از آن پنجره ی شیشه شکسته سر برآورد به انبوهی ریش و پشم ؛ آنقدر که باید به نی ماچش می کردی ! چون نگاهش به شیخ اوفتاد از پنجره پایین پرید و به محضرش رسید و دستان و پاهای شیخ بوسه داد ، بوسه دادنی ! و آن کودک ، شیخ پرویز شاپور – ارواحنا فداه – بودی و آن سنگ ، سنگ عشق بودی و آن قطار ، قطار دوستی .نقل است شیخین هفتاد سال به گفتگوی هم درآمدند در آنجای و چون هفتاد سال تمام بشد ، شیخ شاپور را یاد آمدی که او را عجلتی در کار بودی و وقت از دست برفته بود!

جوان بودی که توفیق ِ توفیق یافتی و محضر شیخانی چون شیخ محمد علی گویا ، شیخ کیومرث صابری ، شیخ ابوالقاسم حالت و ... درک کردی. هر روز هفتاد شعر می نوشتی و هفتاد طنز و هفتاد مصاحبه می کردی درباره ی شیخان متاخر و هفتاد مطلب می نوشتی برای روزنامه ها . و گویند تمام این کارها به یک دست می کردی –جل الخالق ! –

روزی شیخ ابراهیم نبوی ، به خدمتش رسید و پرسید : ای شیخ ! مرا مسئلتی است . پاسخم گوی و از این حیرانی نجاتم ده . تو را حال چگونه باشد که در هفتاد مجله و هفتاد روزنامه و هفتاد هفته نامه مطلب باشد و روزنامه نگار زنجیره ای باشی و عامل استکبار باشی و حساب ارزی ات باشد و دست من از پشت بسته ای و پوز من زده ای به پر کاری ولیکن منزلت به پیکان شهر باشد و مرا مسکن به ممالک فرنگ باشد و من حالش را ببرم و تو هنوز هشتت گرو نه باشد ؟

شیخ پاسخ داد : اِ زرنگی ؟! می خواهی من سِرّ ِ کارم به تو بگویم تا تو هم مثل من شوی ؟ شیخ نبوی به گریه در آمد و قسم به جان والده اش خورد که ترفندش به کار نبرد . پس شیخ دوباره پاسخ داد :  من رویم نمی شود حق التحریرم را بخواهم و آنها هم نمی دهند !

از او پرسیدند : یا شیخ ! تو را سوژه ی طنز بیشتر در کجا باشد . گفت : در مجالس ترحیم !

پرسیدند : تو را با گل آقا چه مایه آشنایی باشد ؟ فرمود : آشنایی باشد و لیکن مایه نباشد !

نقل است در حلقه ی رندان بود و جماعت رند ، جفت جفت ، به رند بازی مشغول . پس شیخ به تریبون فراز آمد و فرمود : هشدار ! که با درفش نازت نکنند / تولید گر برق سه فازت نکنند ... جماعت خندیدند و شیخ هم خندید که : می بینمتان به فردا روز . فردا حلقه ی آن رندان شکسته شد و در ِ سالن برنامه به علت پاره ای تعمیرات ، بسته !

روزی نو مریدی ندایش داد که : ای استاد !

فرمود : مرا استاد مگو که خاطری خوش از این لقب ندارم . نو مرید اصرار کرد که حکمتش بگوید . شیخ فرمود که روزی با جماعتی به شمال می رفتیم . به قهوه خانه ای پیاده شدیم از برای چایی و قلیانی و حالی و حولی ! باری شاگرد قهوه چی پیش دوید و گفت : خوش آمدید ای استادان معظم ! بفرمایید استاد ! خوش آمدید استاد ! اینجا بنشینید استاد ! ما را حال خوش آمد که خدا را شکر بالاخره قبل از سر کشیدن ریق رحمت ، یکی به جایگاهی دیگر جز جلسات شعر خوانی ما را شناخت . در همین کیف و خوش خوشان بودیم که خانواده ای دیگر از ماشین پیاده شدند و آن شاگرد کذا به  سویشان دوید و گفت : خوش آمدید استاد ! بفرمایید استاد !

تکیه کلامش« استاد » بود ، نامرد !

پرسیدندش : چرا اتامبیلی برای خویشتن نمی خری ؟ که درپیکان شهر باشی و پیکانی تو را واجب باشد. فرمود : سی سال داد زدم که : کمک کنید هلش بدیم / چرخ ستاره پنچره ! و از آن روزگار یاوری نیافته ام . پس چگونه اتامبیل خرم که پنچر شود و به جاده بماندو هیچ کس کمکم نکند از هلی یا فوتی حتی !

نقل است بر سر ختم خویش ملت را غافلگیر کردی و خود جیم زدی ، جیم زدنی ! – غفرا... عنه -

***

همه مان طنز می نویسیم به یاد عملیات عمرانی ! ( پرونده )

حکایت شیخ و خمره

آقای صلاحی!نسیم سحری شما،دل پاره ما را چند می خرد؟!

ویژه نامه گل آقایی ها

عمران و تیغ سلمانی

روی سنگ مزارم بنویسید: «لطفن لبخند بزنید»!

برای نسیم سحری شعر پارسی و شکرخند طنز ایران

تور یک روزه

مثلا طنز

ما تحت !

هول شدم

نگاهي به زندگي عمران صلاحي و حكايت حزب خران ايران در گفت‌وگو با عمران صلاحي

سوگ استاد ...

یادی از عمران صلاحی

/ 6 نظر / 8 بازدید
م.ر.ت

سلام. دست شما درد نکند. بهره برديم.تا کنون حکايت او بود و اينک حکايت ماست. تا کی تذکره ما را بنويسانند نويساندنی!! سايه حضرت عالی مستدام!

تسنيم

کمک کنين هولش بديم چرخ ستاره پنجره... نميدونم چرا از همون لحظه‌ایی که جلال بهم گفت همه‌اش همين مصرع رو زمزمه می‌کردم...

ناهید

ريشه در خاک گرم قلبم داشت قاصدی را که باد با خود برد.... سلام دوست عزيز افتخار دادی سر زدي و به خونه ت راهنما شدی! استفاده کردم...موفق باشی!

پيمان

سلام آقای نويسنده.ببخشيد ها ولی يه سوال میپرسم.اونم اينکه شما بانويسنده ی وبلاگ نگارنده نسبتی نداريد؟آخه مثل هم مينويسيد.مثل هم معرفی ميکنيد .موضوعهای نوشته هاتون خيلی شبيه به همه.شايدم صاحب هردووبلاگ شمائيد؟