اين يکی پرواز را هم به خاطر نسپار ، تا اطلاع ثانوی !!

ديروز دوباره يک هواپيمای ديگر ... حکايت خيلی قديمی شده ولی من فکر می کنم ، يعنی اگر بدانم که چند تا هواپيمای پيزوری ديگر توی مملکت مانده می توانم حدس بزنم که چند وقت ديگر ، ديگر به هيچ عنوان از اين فاجعه ها نخواهيم داشت . آخر آن موقع هواپيمايی ندارم که غصه بخوريم ! به قول قديمی ها :

خوشبخت کسی که خر ندارد  / از کاه و جوش خبر ندارد !!

*

ياد تيتر های ۱۲-۱۰ سال پيش می افتم که مسئولان عزيز با قاطعيت به ما احمقها ! نويد اين را ی دادن که اين تحريمها نه تنها ما را ناتوان نمی کند ، بلکه آمريکا را از گرسنگی و بدبختی خواهد کشت !!!

به قول يکی ديگر از برادرانمان ، فوقش تحريممان می کنند . آسمان که به زمين نمی رسد !!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مقداد

من صفر و يك نمي بينم. مشكل ما «تحريم» نيست، «محروميت» است. محروميت از عقل بالفعل و مديريت فعال. اللهم ارزقنا.