برای آن نامه خفن !!!

شد غلامی که آب جوی برد

آب جوی آمد و غلام ببرد ...

/ 3 نظر / 8 بازدید
همدل

سلام...احوال شما چه طوره؟...وبلاگتون رو تبريک می گم.بلاخره نبايد از خانه ی حقيقی دور شد...حتی از اين طريق...از راه مجازي!/زنده باشيد و پاينده/