آنا ديلی

 « آنا دیلی »  ٬ وبلاگ جدیدی است که سعی در جمع آوری ضرب المثل به زبان ترکی آذربایجانی دارد . ای همشهریان ! ای همزبانان ! ای مرتبطان با منابع موضوع فوق ! ای دوست داران زبان و ادبیات ترکی ! ای عزیزان دل ! و ای ...

ای بابا ! کمک کنید دیگر ! چه می دانم چطوری . معرفی کتاب٬ قرض دادن کتاب ٬ نوشتن ضرب المثلهایی که بلدید ( با ذکر منطقه  استفاده کننده ) ٬ معرفی سایت و ...

پس :

قارداشلار ! باجیلار ! آنا دیلی ئوزه باش ویروز !!

/ 2 نظر / 16 بازدید
رهگذر

همی چون ما هوای آش کردیم/بساط آش را کنکاش کردیم! بفرمایید بچشید