هنگامه غروب ...

هنگامه غروب <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                 تابوت بود و باد

من خاک می شدم

                 بر دوشهایتان

*

ای آرزو، دریغ

هنگامه غروب ...

 

این شعر را به یاد شاعرش نوشتم .

/ 0 نظر / 7 بازدید