گلستان مصنوعی !

سربازی کوتاه قد در لشکری بود . یکی نیزه به دستش داده بودند ، شش برابر بالای او. لشکر تمام مهیای حمله بود و درانتظار فرمان . جماعت همه ایستاده بودند که یکباره نیزه برآورد و چون شرزه شیری بغرید و چنان یوزی حمله بکرد و رو سوی جلو بتاخت . امیر لشکر به رسم جلو داری سوار بر ابلقی پیشاهنگ بود . از قضا سرباز همچنان که می تاخت و نعره می زد ، نیزه را بر زیر دم اسب نگون بخت فرو بکرد !! اسب شیهه ای کشید و نیکو تکچرخی بزد و امیر را به سه سوت کله پا بکرد . پس غوغایی برخاست . لشکریان درهم و برهم شدند و تشویشی بدیشان بیوفتاد .

باری آن روز لشکر این غیرت تمام بکرد که جان بردارد و تا نرسیدن دشمن بدر برد ! چون هیاهو فرونشست ، امیر فرمان بداد تا سرباز را دست و پای ببندند و به حضورش بیاورند . بستند و آوردند . امیر پرسید : ای نادان آن چه کار بود که بی اذن من حمله بکردی و در حین حمله نعره (عربده ! ) بکشیدی و نیزه را به اسب من فرو کردی ؟

سرباز گریان و نالان گفت : ای امیر مرا تقصیر نباشد . در تعجیلم در اجرای فرمان ، عذر این بود که همیشه پدر مرا می گفت : ای جان پسر ! در شجاعت پیش قدم باش ! ابتدا خواستم که بی صدا به اول صف در آیم ولیکن این را نه شرط مردی دانستم ،آنگاه چون خواستم که پیش قدم باشم به شجاعت ، جماعت جلوییم مانع بودند پس نعره برآوردم تا کنار بکشند . ولی ای امیر فرورفتن نیزه را تقصیر از من نبود که من آنگاه که جماعت کنار رفتند هیچ ندیدم مگر اسبی و سواری . و چون تو را نه لباس لشکریان به تن بود ، به این خیال شدم که به لشکر دشمن رسیده ام . پس خواستم نیزه به کمرگاه تو فرو کنم ، لیکن نوک نیزه تا زیر دم اسبت بیشتر نرسید !!

/ 3 نظر / 13 بازدید
پيمان

باسلام.نترسيد اشتباه نگرفته ام ميدانم اين وبلاگی ايست ادبی .ولی جادارد به همه ی اديبان وشاعران وشعرفهمان وشعرخوانانُ اديبان ومودبان وخلاصه به همه ی مردم عزيز ايران اين پيروزی جان بر کفانه مقتدروبرازافتخار.ارزش واحترام وادب وخلاصه سرافرازی پرسپوليس بر استقلال را تبريک بگويم.

الدکتور فاقد الجهت

السلام عليک يا ابانغار متی مراسم الميلاد صبيتک العزيزه الموسوم بالنغار المقدمی؟ انا انتظر و اشتاق للشرکه فی هذه المراسم و کفّ کفّاْ شديداْ و للاکل الکيک و للفرح کثير لان المراسم الميلاد هو خير من المراسم الازدواج حتی. فی ای صوره انا انتظر کماکان. و فی الضمن اخبرک خبراْ مفرحّاْ : جاء الجواد الميری بالتهران فی يوم الاربعاء و يقيم فی التهران لثلاث ايام.