البته کار پاکان را قياس از خود مگير !

خدا رحمت کند استاد علامه جعفری را ، به دانشجویانش می گفت ( با آن لهجه زیبای ترکی ! )  :کلاسهای من سه بخشند ،نیم ساعت اول که من می فهمم چه می گویم ، شما هم می فهمید ، نیم ساعت دوم را خودم می فهمم چه می گویم و لی شما نمی فهمید ، اما امان از نیم ساعت سوم که خودم هم نمی فهمم چه می گویم ، چه برسد به شما ...

/ 5 نظر / 14 بازدید
بوالفضول الشعرا

«ای پيک پی خجسته که دارد نشان دوست؟؟؟»....که تو داشته باشی..... ...واما قبل!....سلام ... استفاده کردم از مطالبت... اما در جوابت اين دو بيت را بسرايم: من کيستم از هر بن مو چشمه ی دردی بنشست کف خاکی وبرخاستــــه گردي «طالب» من ومجنون ز يکی سلسله بوديم من بيهده گويی شدم او بيهــــــده گردی....! البته اول نوشته بوديم: «بوالفضول» من و مجنون....الخ! ... ترسیدیم شب قیس رازی بیاید به خوابمان و خفه مان کند!! بعد ديديم طالب آملی هم از روی توارد(!)گويا در همين مضمون شعر دارد مال اورا نوشتيم خوش به حالش شود...رحمه الله عليه!

faezeh

خدا رحمتشان کند . هميشه اعتراف سخت بوده ... سلام دوست عزيز . بودنتان را ارج می نهم .

م ر ت

سلام. در همان نيم ساعت اول هم خلايق فکر می کردند ميفهمند. در نيم ساعت بعد به يقين می رسيدند که نمی فهمند...!خدا رحمتشان کند.

پردیس

سلام... من هم خوشحالم از آشناييتون... باز هم می آيم...