نمی دانی چه کيفی می دهد ...

برایم نامه ای بنویس یارا تا بخندم من <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به عشق و مستی و شعر وشب ورویا بخندم من

 

عزیم کفشهایت را در آر و در برم بنشین

دمی بگذار تا بر بوی گند پا بخندم من

 

نم دانی چه کیفی می دهد بدمستی هر شب

و اینکه تا سحر بر زاهد شب پا بخندم من !!!

 

تو هم برخیز و سوی من بیا تا دست در دستت

گهی هه هه ، گهی هو هو ، گهی ها ها بخندم من

 

اگر هم نامدی مجبور خواهم شد که با اخبار

به گوشه گوشه صد رنگ این دنیا بخندم من

 

برای تو نوشتم شعر عشقی تا بخندی لیک

نم دانم به شانس تو بگریم یا بخندم من !!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید